De olika ansvarsområdena för en BAS-P och en BAS-U

I Sverige måste alla byggprojekt ha en BAS-P och en BAS-U. Men vad exakt står dessa akronymer för? Och vilka ansvarsområden har respektive roll? Låt oss ta en närmare titt.

BAS-P står för ”byggarbetsmiljösamordnare” Denna person ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet under planeringsfasen av ett byggprojekt. Med andra ord är det BAS-P:s uppgift att se till att förutsättningarna för en god arbetsmiljö finns eller kommer att finnas på plats när projektet inleds.

BAS-U står för ”arbetsmiljösamordnare under genomförandet” Denna person har fått förtroendet att ansvara för arbetsmiljön under projektets genomförandefas. Med andra ord tar BAS-U:s arbete vid där BAS-P:s arbete slutar – även om det ofta finns en viss överlappning mellan de två faserna.

Vad är då exakt de ansvarsområden som en BAS-P och en BAS-U har?

En BAS-P:s ansvarsområden omfattar följande:

 • Identifiera faror och bedöma risker på arbetsplatsen
 • Att föreslå åtgärder för att eliminera eller minska riskerna
 • Samordning med olika intressenter för att se till att alla är på samma sida när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
 • Utarbeta en plan för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
 • Övervakning av efterlevnaden av lagar och förordningar
 • Hålla sig uppdaterad om nya lagar och förordningar
 • Utreda olyckor och tillbud
 • Föra register

En BAS-U:s ansvarsområden omfattar bland annat följande:

 • Att genomföra och följa upp den plan för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som utarbetats av BAS-P
 • Se till att det finns effektiva kommunikationskanaler så att alla som är involverade i projektet är medvetna om sina roller och sitt ansvar när det gäller arbetsmiljö och säkerhet
 • Utreda olyckor och tillbud
 • Föra register

Som du kan se finns det vissa likheter mellan ansvarsområdena för en BAS-P och en BAS-U, men det finns också vissa tydliga skillnader. Båda rollerna är viktiga för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö på alla byggarbetsplatser i Sverige – så om du planerar eller genomför ett byggprojekt, se till att ha både en BAS-P och en BAS-U i ditt team! Du hittar utbildningar inom ämnet på branschutbildarna.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *