Samordnare för hälsa och säkerhet på byggarbetsplatsen

Säkerhets- och hälsoskyddsansvarig för hälsa och säkerhet: Rollen som arbetsmiljösamordnare är viktig i byggarbetsmiljöer. Samordnaren ansvarar för att skapa och upprätthålla en hälso- och säkerhetsplan som minimerar riskerna för sjukdomar och olyckor. I det här ...