Samordnare för hälsa och säkerhet på byggarbetsplatsen

Säkerhets- och hälsoskyddsansvarig för hälsa och säkerhet: Rollen som arbetsmiljösamordnare är viktig i byggarbetsmiljöer. Samordnaren ansvarar för att skapa och upprätthålla en hälso- och säkerhetsplan som minimerar riskerna för sjukdomar och olyckor. I det här blogginlägget ger vi en översikt över arbetsmiljösamordnarens uppgifter och den utbildning som krävs för att bli det.

Vad gör en hälso- och säkerhetssamordnare?

Hälso- och säkerhetssamordnare inom byggbranschen ansvarar för att samordna hälso- och säkerhetsarbetet för att förebygga risker för sjukdomar och olyckor. Samordnaren skapar och upprätthåller en hälso- och säkerhetsplan som är specifik för byggarbetsmiljön. Planen tar hänsyn till alla kända risker i arbetsområdet. Samordnaren måste se till att alla anställda är medvetna om de faror som finns på arbetsplatsen och vet hur man på rätt sätt undviker eller begränsar dem. Om en olycka inträffar är samordnaren ansvarig för att genomföra en utredning för att fastställa orsaken och förhindra att framtida olyckor inträffar.

Samordnaren samarbetar med både ledning och anställda för att se till att hälso- och säkerhetsbestämmelserna följs. De utarbetar också policyer och förfaranden som rör hälsa och säkerhet samt utbildningar om korrekta säkerhetsprotokoll. Kort sagt spelar hälso- och säkerhetssamordnarna en viktig roll för att förebygga olyckor och hålla de anställda säkra på jobbet.

Att bli hälso- och säkerhetssamordnare

Det finns ingen fastställd väg till att bli arbetsmiljösamordnare. De flesta samordnare har dock gått en utbildning inom BAS P och BAS U på exempelvis Kravkompetens eller liknande företag som erbjuder den här typen av utbildningar.

Många samordnare får erfarenhet genom tidigare arbete inom byggbranschen eller andra industrier där de ansvarat för att utveckla och genomföra hälso- och säkerhetsplaner. Andra kan börja i instegsbefattningar som säkerhetstekniker eller inspektör innan de befordras till samordnare. Oavsett hur du blir arbetsmiljösamordnare är erfarenhet på området avgörande för att du ska kunna utföra jobbet väl.

Sammanfattning

Att vara arbetsmiljösamordnare är viktigt i arbetsmiljöer inom byggbranschen. Genom att skapa och upprätthålla en detaljerad hälso- och säkerhetsplan kan samordnarna bidra till att förebygga olyckor innan de inträffar. Om du är intresserad av att bli samordnare ska du se till att skaffa dig erfarenhet inom området genom antingen tidigare arbetslivserfarenhet eller en tjänst på ingångsnivå, till exempel som tekniker eller inspektör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *