Vad är OVK Besiktning och varför behövs de?

OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och är en viktig besiktning som behöver utföras regelbundet i fastigheter. Syftet med OVK är att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska och att det inte förekommer hälsorisker eller energiförluster på grund av otillräcklig ventilation.

För fastighetsägare är det viktigt att hålla koll på när OVK besiktningen behöver utföras. En OVK besiktning behöver utföras vart sjätte år i flerbostadshus, kontorsbyggnader, skolor och andra lokaler där människor vistas. I enbostadshus gäller OVK besiktning vart nionde år. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att besiktningen utförs i tid och att anlita en certifierad besiktningsman eller företag för att genomföra besiktningen.

Under en OVK besiktning kontrolleras ventilationssystemets prestanda och om det uppfyller de krav som finns enligt lagstiftningen. Besiktningsmannen undersöker bland annat luftflöde, ljudnivåer, temperaturer och luftkvalitet i fastigheten. Besiktningsmannen kontrollerar även att kanalerna och övriga komponenter i ventilationssystemet är rena och fungerar som de ska.

Efter besiktningen lämnar besiktningsmannen en rapport som fastighetsägaren behöver ta del av. Rapporten beskriver eventuella brister eller problem som hittats under besiktningen och ger rekommendationer på åtgärder som behöver utföras. Om det finns brister som behöver åtgärdas är det fastighetsägarens ansvar att åtgärda dem och att se till att en ny OVK besiktning utförs efter att åtgärderna är utförda.

Det är viktigt att ta OVK besiktningen på allvar och att se till att den utförs i tid. En fungerande ventilation är viktig för både hälsan och energiförbrukningen i fastigheten. Genom att se till att ventilationssystemet fungerar som det ska kan man minska risken för hälsoproblem och samtidigt spara pengar på energiförbrukningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *