Högkvalitativ laboratorieutrustning

Att jobba i ett laboratorium är enligt många människor en häftig sak. Inte bara för att man får jobba med häftiga saker men för att den laboratorieutrustning man använder sig är oftast av den senaste tekniken och i sig, bara den häftig. I denna artikel kommer vi att med dig gå igenom lite olika typer av laboratorieutrustning som finns och vad den gör!

Muffelugn

Liksom ugnen är muffelugnen beroende av ett styrelement som leder mycket het elektronvärme i ett slutet adiabatiskt område. Denna enhet ä i allmänhet liten och kan användas vid ett bord. Historiskt sett har muffelugnar varit högtemperaturugnar som är isolerade från bränslekällan och har en värmekammare som producerar biprodukter. Tidigare bränslekällor kan ha inkluderat trä eller flytande bränsle. Ljuddämpare används ofta i hantverks-,industri- och vetenskapliga laboratorier.

Vakumugn

En vakuumugn är en ugn som arbetar i ett inre vakuum, begränsar föroreningar och kontrollerar förhållanden mer exakt än traditionella ugnar. Olika tillverkare tillverkar olika vakuumugnar för olika applikationer och hyr ofta enheter eller köper begagnade och renoverade ugnar för dem som inte har råd med en ny, att hyra kan då också vara ett bra alternativ för att bestämma vilken enhet som uppfyller anläggningens behov.

Anaerobbox

Gasarbetsstationer är lämpliga för cellkulturer och jordar som kräver lite eller inget syre i luften. I ett helt förseglat system eliminerar man chocken som kommer för cellkulturerna när dörren öppnas, till skillnad från till exempel när man öppnar en CO2 -inkubator.

Autoklav

Autoklaven används för att sterilisera laboratorieutrustning, möjligheten att säkerställa effektiv mikrobiologisk sterilisering är avgörande för att förhindra smittspridning och säkerställa en hög hygiennivå. En av de vanligaste och enklaste steriliseringsmetoderna är att använda en autoklav. I över ett sekel har de varit lojala desinfektionslösningar inom allt från medicin och vård till laboratorier och kök. Eftersom de använder hög värme och tryck är det viktigt att se till att det som sterilisera stål att vara i autoklaven.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *