Energiberäkningar och varför det är viktigt

Nationella bostads-, byggnads- och planeringskommissionens föreskrifter och allmänna riktlinjer för att bestämma energianvändning av byggnader under normal användning och normala år (BEN) innehåller ingångsdata för energiberäkningar. Mycket av data i BEN genereras av SVEBY.

Vad är energiberäkningar?

Energiberäkningar tar hänsyn till alla energitekniska egenskaper hos byggnader och anläggningar, som påverkar byggnaders energianvändning. Det kan till exempel vara byggnadens termiska tröghet, värmesköldens isolering eller det interna energitillskottet, till exempel från belysning och personlig uppvärmning. Detta förutsätter att dessa attribut också är tillgängliga under byggnadens drift för att uppfylla BBR -kraven för byggnadens primärenergi. SVEBY är en industristandard för bygg- och fastighetsbranschen för att fastställa standardiserade användardata och hur man kan verifiera byggnaders energianvändning.

Branschstandarder finns på SVEBY: s webbplats. Vid kontroll av energikraven i BBR måste värdena i föreskrifterna från National Housing, Building and Planning Commission användas.

Behöver du hjälp med energiberäkningar?

Om du då är i behov av att få en energiberäkning, eller energibalansberäkning som det även kan kallas för, från en certifierad energiexpert så finns proffsen på Energiberakningar.se där för dig. De är ett konsultföretag som arbetar med energi-, fukt- och konstruktionstekniska frågor. Deras kunder är både företag och privatpersoner. Energiberäkningar.se lägger stort fokus på kvalitet och ett starkt personligt engagemang i vårt arbete med dig som kund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *