Vikten av att brandsäkra byggnader

Att alla byggnader ska vara brandsäkra är väldigt viktigt då det annars kan få förödande effekter om en brand skulle uppstå. Enligt svensk lag måste alla byggnader ha någon form av brandskydd som förhindrar att branden sprider sig i huset. Det finns två olika kategorier av brandskydd och dessa är passiva och aktiva brandtätningar. Båda brandskydden hindrar branden från att sprida sig, men de gör det på helt olika sätt.

Det aktiva brandskyddet består i de allra flesta fall av ett sprinklersystem som går igång så fort brand upptäcks. Detta är ett effektivt sätt som kan leda till att branden släcks, men det finns vissa problem med att enbart ha ett sådant system. Vad händer om branden exempelvis skulle leta sig upp i ett ventilationsstråk eller inne i väggen? Där kommer inte sprinklersystemet åt elden. Det är här som ett passivt brandskydd kommer in i bilden. Ett passivt brandskydd hindrar branden från att sprida sig mellan våningar, genom ventilation och på andra sätt. Det fungerar på så sätt att väggarna består av vissa brandtåliga material som är svårantända. Materialen kommer inte att stå emot brand för evigt, utan är designade att räddningstjänsten ska hinna ta sig dit innan det värsta börjar.

Företaget Svenska Fog & Brand har lång erfarenhet av brandtätning i Stockholm, Göteborg och Malmö. De har utvecklat ett helt eget system för att hålla koll på sina projekt för att kunna ha framtida referenser för sina fogar och tätningar. Med ett unikt id för varje fog blir det mycket enkelt att hitta informationen du söker om en specifik fog.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *